Arboretum
Circle of Life Åstorp

Mötesplats för att stimulera till kunskap och lärdom om växtrikedom som finns tätortens närhet.

Vårt syfte och den röda tråden med Arboretum Circle of Life Åstorp var att bygga ett tätortsnära besöksmål, samt stimulera och öka kunskapen om de träd och buskar som finns på Söderåsen.

Att knyta den närliggande skolan som fadder till projektet var därför ett naturligt steg i uppbyggnaden, samt att Arboretumet därigenom också blev en tillgång i skolans uteundervisning.

Även vårt Bi och insektsplattformens projekt arbetar efter samma röda tråd och inriktning.

Translate »