Trädstubbarnas tid

Besöksmål inom Åstorps kommun

Årsringarna ger dej en jämförelse med dig själv och din ålder och andra världshändelser under trädets levnadstid.

I stammens tvärsnitt kan man se ljusa och mörka ringar, så kallade årsringar. De ljusa ringarna är vårved, det vill säga ved som bildats under våren och försommaren. Denna ved har tunnväggiga svaga fibrer med låg densitet och hög vätskepermeabilitet.

De mörkare ringarna är sommarved. Det är ved som bildats under sommaren och tidig höst. Fibrerna i denna ved har tjocka och starka fiberväggar med tre gånger högre densitet än vårveden. Dessutom har sommarvedsfibrerna låg vätskepermeabilitet.

Trädstubben kommer ifrån Halmstadby i Svalövs kommun

Den stora trädstubben kommer från Halmstad kyrka, i västra delen av Svalövs kommun. Stubben är från 1898 och fälldes i samband med stormen Gudrun den 8 januari 2005.

 • 1898

  Trädet planterades

  Henry Lindfield från Brightons elbil kör från en kulle i Purley, London, England, på ett träd; och blir världens första dödliga bilolycka på allmän väg. Den första svensktillverkade bilen provkörs i Surehammar. Samma år bildas den svenska Landsorganisationen LO.

 • 1910

  Sverige utför sin sista avrättning

  Den sista avrättningen verkställdes 23 november 1910 då Johan Alfred Ander avrättades på Långholmen med giljotin. 

 • 1912

  Olympiaden i Stockholm

  År 1912 hölls de olympiska sommarspelen i Stockholm. OS i Stockholm har gått till historien som ”solskensolympiaden” eftersom det var vackert och varmt väder under nästan hela den månad som spelen pågick.

 • 1912

  Titanic sjunker

  Den 10 april 1912 lämnade Titanic Southamton, England för sin jungfruresa. Efter stopp i Frankrike och Irland lämnade hon den 11 april Europa och stävade ut på Atlanden mot slutdestinationen New York, USA. Strax före midnatt den 14 april kolliderade Titanic med ett isberg och skadade sitt skrov så olyckligt att hon på 2 timmar och 40 minuter sjönk till Atlantens botten Skeppets undergång blev därmed en av historiens största marina katastrofer i fredstid. 

 • 1913

  Blixtlåset uppfinns av en svensk

  Det moderna blixtlåset uppfanns eller utvecklades av Gideon Sundbäck, som utvandrat från Småland till USA. Gideon Sundbäck omnämns ibland som dragkedjans uppfinnare, men han utvecklade alltså något som det redan fanns äldre versioner av. Det första blixtlåset patenterades redan 1851av den amerikanske symaskinskonstruktören Elias Howe.

 • 1914

  Första världskriget

  Första världskriget var en världsomspännande militär konflikt centrerad i Europa som började den 28 juli 1914 och varade till den 11 november 1918. Denna konflikt engagerade alla av världens stormakter, samlade i två motsatta allianser. De allierade (centrerad kring Ententen: Storbritannien, Frankrike och Ryssland och Trippelalliansen: Tyskland, Österrike, Ungern och Italien. Mer än 70 miljoner soldater, däribland 60 miljoner européer, mobiliserades i ett av de största krigen i historien.

 • 1917

  Ryska revolutionen

  Ryska revolutionen är den politiska omvandling som skedde i Ryssland 1917, inklusive februarirevolutionen och oktoberrevolutionen och . Revolutionen i februari innebar att den tsaristiska regeringen störtades, och revolutionen i oktober innebar att det kommunistiska bolsjevikpartiet blev styrande parti, med Lenin och Trotskij i spetsen.

 • 1919

  De första valen där män och kvinnor röstar på lika villkor

  Vid riksdagsvalet till andra kammaren 1917 blev det majoritet för kvinnlig rösträtt. Året efter fick kvinnor och män rösträtt i kommunalvalen på lika villkor. Den 24 maj 1919 beslutade riksdagen i Sverige att införa lika och allmän rösträtt för kvinnor, i valen till riksdagens andra kammare också.

 • 1928

  Penicillin uppfinns

  Alexander Fleming såg att bakterierna närmast möglet hade dött. Det var så han hittade penicillin, världens första antibiotikum. Forskarna Ernst Chain och Howard Florey uppfann senare tekniken för att masstillverka antibiotika.

 • 1939

  Andra världskriget

  Andra världskriget var en väpnad konflikt som pågick från år 1939 till 1945 och involverade de flesta av världens nationer, inklusive alla stormakter, vilka till slut bildade två motsatta militära allianser: de allierade med Storbritannien som ledande mot axelmakterna med Tyskland som huvudrepresentant.

 • 1946

  Sveriges första självbetjäningsbutik

  Den framgång självbetjäningsbutiker rönt i USA, under 1940-talet, väckte även den i svenska handels intresse. Konsum Odengatan i Stockholm blev Sveriges första betydande butik med endast självbetjäning.

 • 1950

  De första P-piller börjar användas

  De första testerna med p-piller gjordes på kvinnor i slummen i Costa Rica i slutet på 1950-talet. När de första p-pillren kom till Sverige på 1960-talet var det en historiskt unik händelse. För första gången någonsin i människans historia fanns ett hundraprocentigt säkert preventivmedel som öppnade möjligheter för en friare sexualitet och för alltid skulle befria kvinnor från oron att bli med barn.

 • 1959

  Ingmar Johansson VM mästare i boxning

  Ingo världsmästare i tungvikt 1959. 1959 var svenska folket förväntansfullt när Ingemar Johansson fick chansen att möta Floyd Patterson i en VM-match. Inför 30 0000 åskådare klev Ingemar Johansson den 26 juni 1959 in i ringen på Yankee Stadium i New York.

 • 1961

  Berlinmuren byggdes

  Berlinmuren runt Västberlin byggdes 1961 av kommunistregimen i Östtyskland för att förhindra östtyskar från att lämna landet via Västberlin. Åren 1949 – 1961 flydde 2,7 miljoner människor till väst via Berlin.

 • 1967

  Högertrafik omläggning

  Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967. Denna dag har också kallats Dagen H. Förändringen innebar att all fordonstrafik och även cyklister hädanefter skulle använda det högra körfältet på vägar med dubbelriktad trafik och hålla till höger vid mötande trafik på enfiliga vägar.

 • 1969

  Första månlandningen

  Första resan till månen. Med en svensk kamera från Hasselblad förevigades den första månlandningen 1969. ”Det är ett litet steg för en människa, men ett jättelikt språng för mänskligheten!” Dessa berömda ord yttras av Neil Armstrong, när han den 20 juli 1969 som den första människan sätter sin fot på månens yta.

 • 1972

  Popgruppen ABBA bildas

  Abba är en svensk popgrupp, som gett ut musik mellan1972 och 1983. Under 2017 återvände gruppmedlemmarna till inspelningsstudion för att spela in två nya låtar.

  Abba består av de två före detta äkta paren Björn Ulvaeus och Agnetha Fältskog samt Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad. Gruppnamnet bildades utifrån initialbokstäverna i medlemmarnas förnamn. Under hela gruppens karriär skrevs musik och text av Andersson och Ulvaeus, och fram till 1977 ibland tillsammans med gruppens manager, Stikkan Andersson.

 • 1973

  Mobiltelefonen uppfinns

  Mobiltelefonen uppfanns av Dr. Martin Cooper (född 1928) på företaget Motorola. Tillsammans med Motorolas vicepresident och chefsingenjör Martin Cooper började de på 1950-talet utveckla lätta och bärbara apparater. 1967 tog deras uppfinning polisradio i bruk. Cooper ville vidare utveckla idén och skapa bärbara telefoner som människor kunde använda var som helst. 1973 var konceptet färdigutvecklat och den 3 april 1973 ringde Cooper historiens första mobiltelefonsamtal. Det dröjde dock till 1983 innan mobiltelefoner började säljas till allmänheten. Anledningen till dröjsmålet var främst priset, och att många också ansåg att telefonerna var för stora för att de skulle vara praktiska i vardagen.

 • 1989

  Berlinmurens fall

  Under 1989 hade många östtyskar flytt från Östtyskland, antingen genom Västtysklands ambassader i olika östeuropeiska stater, eller genom Ungern, som avskaffat utresekontrollerna. Den 18 oktober 1989 avgick Erich Honecker som var Östtysklands ledare, och ersattes av Egon Krenz. Den 9 november samma år meddelade han att alla östtyskar som önskade genast skulle tillåtas lämna Östtyskland för gott. Människor började då strömma mot Västtyskland, och oroligheter uppstod vid muren, sedan östtyska polisen fått order om att hålla gränsen stängd. Framåt midnatt insåg de östtyska ledarna att gränsen inte kunde hållas stängd, och gränsen öppnades för gott. Berlinmuren öppnades, och började rivas.

 • 1995

  Sverige går med i EU

  Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995. Vägen till medlemskap inleddes den 1 juli 1991 då svenska regeringen lämnade in en ansökan om medlemskap i dåvarande EG. År 1994 höll Sverige folkomröstning om EU-medlemskapet där ja-sidan vann.

 • 2001

  Söderåsens Nationalpark Invigs av kung Carl Gustav

  Sveriges riksdag beslutade att bilda Söderåsens nationalpark den 10 maj 2001 och den 13 juni 2001 invigdes den 1625 hektar stora nationalparken av HM Kung Carl Gustav. Söderåsen är landskapets tredje nationalpark och då Sveriges 27:e. Nationalparken består till mer än hälften av bokskog, 856 av 1 625 hektar. Skogen blir en av Nordeuropas största skyddade ädellövskogar.

 • 2005

  Den 9 januari fäller Stormen Gudrun denna Ek

  Aldrig har en storm fällt så mycket skog som Gudrun gjorde. Under fredagskvällen den 7 januari 2005 kunde meteorologerna se ett lågtryck nordväst om Irland. Ett knappt dygn senare hade lågtrycket utvecklats till den värsta stormen, med den största förödelsen på skogen, vi känner till i Sverige. Det var främst Småland, Halland, norra Skåne, Blekinge och södra Västergötland som drabbades av skadorna. Vindbyar på 33 m/s (orkanstyrka) uppmättes på flera platser och de kraftigaste vindarna nådde 42 m/s.

Trädstubben kommer ifrån Kalvhagens reservat

Den mindre stubbe kommer från skogen här i Kalvhagen och planterades 1915 och fälldas 2019 och illustrerar ett träds levnadstid.

 • 1874

  Åstorps järnvägsstation anläggs

 • 1875

  Järnvägstrafiken mellan Helsingborg och Hässleholm öppnas

 • 1889

  Björnekulla kyrka byggs

  Björnekulla kyrka byggs delvis på grunden av en förutvarande kyrka

 • 1886

  Gruvdriften i Hyllinge startar

  Konsul P. Olsson i Helsingborg grundade Hyllinge Stenkols- och Lerindustri AB 1893 och fick koncession på 600 ha centralt i nuvarande Hyllinge. Man slutade bryta 1927. 1899 byggdes ett tegelbruk intill gruvan där man bl.a. Tillverkade det berömda Hyllinge tegel. Tegelbruket upphörde 1978.

  .

 • 1903

  Förlustelsestället Perslund byggs

 • 1903

  Stenbrottet Makadam i Åstorp

  Stenbrottet i Åstorp togs i bruk 1897. Sedan 1903 drivs brottet Skanskabolaget Skånska Makadam AB. Den 1 december 2013 avslutades brytningen i makadamfabriken.

  FAKTA
  Täkten är ca 22,5 hektar stor, hela företagsområdet omfattar 43 hektar.
  Bottenplatån ligger i nivå med havsytan och den högsta bergväggen är cirka 80 meter.
  Berggrunden i området består av 200 miljoner år gammal gnejs och gnejsig granit med diabasgångar – rester från vulkanisk aktivitet i området.
 • 1905

  Åstorps bibliotek startar

 • 1907

  Gruvdriften i Nyvång startar

  Nyvångs Gruvmuseum speglar betydelsen av stenkolsindustrin i Åstorp. Stenkol bröts 1907 till 1966, vilket en mäktig slagghög vittnar om. Höganäsbolaget drev gruvan och uppförde bostäder. Maskinhuset Schakt Carl Cervin är idag den plats där Nyvångs Gruvmuseum är inrymt.

 • 1915

  Trädet planterades

  Albert Einstein presenterar den allmänna relativitetsteorin.

  Sverige ger båda makarna rätt att upplösa äktenskap.

  12 december föddes Frank Sinatra, amerikansk sångare och skådespelare.

 • 1918

  Första fallet av spanska sjukan var i Hyllinge

  Vid midsommartid hade det första fallet av spanska sjukan i Sverige konstaterats i Hyllinge. Slumpen ville att de första fallen inträffade där på grund av att en arbetare från Kristiania, som Oslo hette på den tiden, kommit för att fira midsommar hos släkten.

 • 1930

  Perslunds danspalats brinner ner

  Perslunds tivoli och nöjesanläggning stod färdig lagom till sekelskiftet 1900. Byggnaden låg på rasterna av ett gravfält från järnåldern och var den tid nöjesstället nummer ett. En brand total förstörde Perslund 1930 och bland äldre åstorpbo talade man om att det var straffet för att ungdomen dansade på de dödas gravar. Branden av Perslund 1930 blev startskottet till Tingvalla byggdes

 • 1932

  Tingvalla invigs

  Tingvalla byggdes i funkisstil och är ritat av arkitekt Charles Elmström Klippan. Priset för byggande av Tingvalla blev 75 000 kr.

 • 1932

  Björnekulla brottarklubb bildas.

  Brottarklubben bildades mitt under den svåra depressionen. Klubben sopat mattan med de flesta av dåtidens framgångsrikaste klubbar i landet. I klubben fostrade bland annat Gerry Svensson som representerade Sverige vid olympiaden i Los Angeles 1984.

 • 1942

  Badhuset invigs av kronprins Gustav Adolf Vl

  Badhuset som byggdes i början av 40-talet betraktades på den tid som både stor och högmodern

 • 1946

  Tåget ersattes av cykel i Nyvångskolgruva.

  Nyvång var den första kolgruvan i världen där arbetarna cyklade i orterna.

 • 1956

  Åstorps första höghus

  Ett 5-våningshus i hörnan Torggatan, Skolgatan. Den har sedan övergåtts av två 9-våningshus 2017.

 • 1959

  Tranarpsbron på Europaväg 4 invigs.

  Denna Bro var en del av E4:an och blev reven 1997 då den nuvarande Tranarpsbron invigdes. Det speciella med den gamla vägen och bron var att den klöv byn Rönnetorp i två delar på grund av att vägen drogs precis mittemellan två gårdar och att E4:an korsade Rönneå i ett väldigt lågt läge vilken speciell vintertid var ett enormt problem för trafiken som skulle ta sig upp från dalgången. Numer går E4:an ovanför dalgången och Rönneå.

 • 1965 - 66

  Odengatan upp till Björnås anlades

  Innan Odengatan byggdes hade man endast Skogslundsbacken som gick upp från Vramsvägen vid Tingvalla som farbar bilväg om man ville upp på Björnås. Odengatan kom till genom samarbete med makadamfabriken.

 • 1966

  Nyvångs gruva stängs

  Nyvångs kolgruva var i drift 1911–1966, och den två miljoner ton tunga slagghögen har blivit ett landmärke som ses från motorvägen. 55 mil gruvgångar finns under Nyvång. Gruvan i lilla Nyvång var den största kolgruvan som någonsin funnits i Skandinavien.

 • 1966

  Första Skanneloppet

  Till det första Skanneloppet 1966 kom där 28 startande. Som mest har man haft över tusen deltagare. 

 • 1967

  Åstorps ishall byggs

  Åstorps ishall invigdes 1967 och ishockeyverksamheten startade några år senare i 1972.

 • 1970

  Stormarknaden EPA slår upp sina portar i Hyllinge. Kommunens mest besökta turistmål.

  EPA (förkortning av Enhetsprisaktiebolaget, alternativt Enhetspris AB) var en varuhuskedja med affärer i hela Sverige men även Norge och Danmark. EPA stod för låga priser och ofta lite enklare kvalitet. Konceptet med ett lågprisvaruhus hade lanserats i USA av F.W redan 1879 och det var därifrån inspirationen kom ifrån., och det var härifrån Turitz och Sachs lät sig inspireras.

 • 1971

  Åstorps kommun bildas i samband med kommunreformen

  Åstorps kommun bildades i samband med kommunreformen 1971 genom en ombildning av Åstorps köping.

  Åstorps köping bildades 1946 genom en ombildning av Björnekulla landskommun. 1952 inkorporerades Västra Broby landskommun och 1971 ombildades köpingen till Åstorps kommun. 1974 införlivades Kvidinge kommun.

 • 1975

  Åstorps Turistförening etablerades

  Åstorps Turistförening arbetar för att sätta Åstorps kommun på kartan som en kommun med intressanta besöksmål och upplevelseaktiviteter inom natur och kultur.

 • 1996

  Nya Tranarpsbron med sin längd på 549 m, byggdes. Skånes längsta bro

  Den nya bron ersatte då en äldre överfart för E4:an som gick på en bank över ån ner genom Tranarpsdalen. Denna äldre överfart störde åns lopp och därför överspänner den nya Tranarpsbron hela dalgången, vilket har möjliggjort en återställning av åns flöde, samt åkermark och vall. Den invigdes den 19 oktober 1996.

 • 2002

  Åstorps station brinner ner

  Återuppbyggnad stationsbyggnaden blev klar 2004 varefter kommunledningen flyttar in i de återuppbyggda lokalerna. Stationen fungera som innan fortfarande som pågastation.

 • 2004

  Ryttarföreningen genomför WM i körning

  VM för häst och liten vagn består av tre delmoment; dressyr, maraton och precision. Segrare koras i alla tre grenarna, men mästaren koras sammanlagt. I lagtävlingen består laget av tre deltagare varav de två bästa räknas.

 • 2012

  Ishockey. Anna Johansson Modig

  Anna Johansson Modig, från Åstorp, vann guld med de svenska damernas juniorlandslag 2012 på Ungdoms-OS

 • 2019

  Trädet fälls i Kalvhageskogen

  Trädet stod 100 meter från Åstorps Turistförenings nyuppförda Arboretum Circle of Life.

Ref. SO-rummet, sv.wikipedia, HD, Åstorpbilder från gången tid ovh Människor och miljöer.

Translate »