Våra MÅL och VISiON samt våra SPONSORER

Projektet och målet

Åstorps Turistförening är en ideell förening som bildas 1980 med inriktning att lyfta de turistiska pärlar som då fanns inom Åstorps kommun. Föreningen startades på inrådan av förvaltningschefen Jan Alfredsson på fritidsförvaltningen som ville ha en referensgrupp som behandlade turistfrågor. I en period 1982 till 1986 bedrev fritidsförvaltningen en egen turistbyrå i kommunal regi under sommarperioden. Jan Alfredsson var också en av initiativtagarna till samarbetet mellan de fira Söderåskommuner Bjuv, Klippan och Svalöv.

Sponsorer och företag som gjort det möjligt

Dessa företag, myndigheter och privatpersoner har på olika sätt gjort det möjligt för Åstorp Turistförening att genomföra sina projekt

Arboretum Circle of Life

Länsstyrelsen Skåne, Stiftelsen Gripen, Naturentreprenad Syd, Tekniska Kontoret och Miljöförvaltningen i Åstorp, Miljöfonden, Kvidingebyggen, RPV Entreprenad Svalöv, SkogsForsk, Martinssons Entreprenad, Naturfotograf Niclas Holst, BAS Bygg Åstorp, Fredriksson Åkeri, RRS Smide, Ekbladhs Måleri, Prenad, Renta Åstorp

App och Hemsida

Stiftelsen Gripen, Fritid i Åstorp, Crealevant, Naturfotograf Niclas Holst, Fotograf Fredrik Rege, Fotograf Thomas Arnström, Föreningen Rönneådalen/Skånes Nordvästpassage. Bostads AB Mimer, Wildlife Garden AB, Skogsforsk,

Bi och insektsplattform Circle of Life

Länsstyrelsen Skåne, LONA Lokal Naturvårdssatsningen, Naturfotograf Niclas Holst, Naturentreprenad Syd, Tingdalsskolan Björnås, Illustratör Bertil Bebben Lindberg, DLF Seeds & Science, Kimber Bigård, Nordic Sugar, Naturhistorisk Riksmuseet, Bostads AB Mimer, Crealevant, Pollinera Sverige, BAS Bygg Åstorp, Åstorp kommun, Sven Tegelmo Skogsforsk,

Vår vision

Upplevelse, natur och kultur för alla

”Upplevelse, natur och kultur för alla” är vår vision. Det är vad vi strävar efter och arbetar för på lång sikt. Det är det som får oss att tänka efter och lyfta blicken när vi får utmaningar att lösa.

Vår Mål

Intressanta besöksmål och upplevelseaktiviteter

Åstorps Turistförening ska arbeta för att sätta Åstorps kommun på kartan som en kommun med intressanta besöksmål och upplevelseaktiviteter inom natur och kultur.

Verksamhetsidé

Vi ska, på ett hållbart sätt, öka antalet besökare till Åstorp och Söderåsen genom att utveckla och marknadsföra platserna. Detta genom att samverka i olika grupperingar och projekt som ligger i linje med vår vision och vårt mål.

Positionering av varumärket

Åstorps Turistförening ska vara en förening som utgår från enighet och erbjuder kulturmål, lärande för alla, upplevelse, natur och miljötänk i bästa förmåga utifrån turismens ögon.
Att fokusera på utveckling, delaktighet, samarbete och integration är grundläggande för att vi ska kunna uppnå våra mål.

Translate »