Naturnära och historiska attraktioner

Besöksmål inom Åstorps kommun

Skåneleden Ås till Ås

Från Åstorp vid Söderåsens fot till Brösarp på Österlen i nordöstra Skåne.

Här passerar du mäktiga bokskogar och raviner, Söderåsens nationalpark och upplevelserika strövområden i ett böljande landskap. Du börjar att vandra på Söderåsens norra sluttning. Åsen är en horst som bildades för cirka 150 miljoner år sedan när omkringliggande berggrund sjönk ner.
Etappen kännetecknas av mycket lövskog, från urskogsliknande ädellövskog till hedbokskog. Genom den artrika Tingvallaravinen följer du mjuka motionsspår och vidare österut går du på breda stigar. Ravinens mark har aldrig brukats utan använts som bete åt tamdjur och därför varit skogbevuxen under väldigt lång tid. I rasbranterna trivs annorlunda växter och lavar.

Innan du börja din vandring gå in på denna länk och du får svar på värdefulla uppgifter som du kan ha nytta av på din vandring.

Translate »