Naturnära och historiska attraktioner

Besöksmål inom Åstorps kommun

Skåneleden

(Tingvalla-Hålebäck)

Här vandrar du på Söderåsens norra sluttning. Åsen är en horst som bildades för cirka 150 miljoner år sedan när omkringliggande berggrund sjönk ner. Etappen kännetecknas av mycket lövskog, från urskogsliknande ädellövskog till hedbokskog. Genom den artrika Tingvallaravinen följer du mjuka motionsspår och vidare österut går du på breda stigar. Ravinens mark har aldrig brukats utan använts som bete åt tamdjur och därför varit skogbevuxen under väldigt lång tid. I rasbranterna trivs annorlunda växter och lavar. Söder om ravinen följer du ett manshögt stengärde. Innanför finns den urskogslika hjorthagen med bland annat ett ovanligt rikt fågelliv. Maglaby kärr, strax öster om stigen, är snarare en liten sjö än kärr och är en av åsens få klarvattenytor. Här häckar kricka, gräsand, skogssnäppa och enkelbeckasin.

Translate »