Naturreservat, naturfenomen och utsiktspunkter

Besöksmål inom Åstorps kommun

Rävastenen

Rävastenen på Söderåsen i närheten av Åstorp är välkänd sen lång tid tillbaka. Redan på stenåldern fanns en boplats här. Namnet kommer ifrån att rävar i alla tider grävt lyor under den jättelika stenen. Stenen hamnade här när den senaste istiden tog slut. Den transporterades hit infrusen i de ismassor som då täckte hela Skandinavien. Stenen tros också vara en gammal offer- och mötesplats. På krönet av stenen finns fem skålgropar som vittnar om stenen var magisk.

Translate »