Naturreservat, naturfenomen och utsiktspunkter

Besöksmål inom Åstorps kommun

Nyvångshögen

Nyvångshögen reser sig 50 m över slätten intill det lilla samhället Nyvång. Högen står som en symbol för hela gruvhanteringen i nordvästra Skåne som under drygt hundra år var bygdens största industri. 1907 sänktes det första schaktet (ca 100 m djup) i Nyvångs gruva. Kilometerlånga gångar fanns under jorden och där kolen med små järnvagnvagnar tog sig fram till schaktet för att hissas upp, sorteras och lastades på järnvägsvagnar. Det blev inledningen till ett halvt sekels stenkolsbrytning och gruvan utvecklas till Sveriges största kolgruva.

Translate »