Naturreservat, naturfenomen och utsiktspunkter

Besöksmål inom Åstorps kommun

Naturreservat Prästamarken

Prästamarken är ett kommunalt naturreservat i Åstorps kommun. Reservatet är beläget strax norr om Kvidinge tätort och upplevs närmast som en skoglig oas i det annars intensivt odlade landskapet.

Prästamarken består huvudsakligen av ekdominerad ädellövskog. En betydande del av ekarna tros vara mellan 200 och 300 år gamla. Det finns även inslag av grova avenbokar med en ålder på omkring 150 år. Den västra delen av reservatet, Prästaeket, domineras av en yngre alskog.

Translate »