Naturreservat, naturfenomen och utsiktspunkter

Besöksmål inom Åstorps kommun

Björnekulla klint

(Klint betyder berg)

Utsikten är hänförande över Åstorp med omnejd. Namnet betyder höjd, bergvägg, vilket märks när man är på platsen. Björnekulla klint eller Klinten ligger på Söderåsen mitt i Åstorp. Strax ovanför klippan med gumman finns en utsiktsplats med enastående utsikt mot Helsingborgs norra delar samt de västra delarna av Åstorp. Bland annat kan man se en markant kulle vid horisonten. Det är slagghögen vid Nyvång, en gammal rest från stenkols-produktionen i området under tidigt 1900-tal. Är vädret riktigt klart kan man se ända till Kullaberg.

Nedanför syns centralorten och i fjärran slagghögen i Nyvång, vid klart väder Kullaberg och kusten i väster.

Translate »