Museum

Besöksmål i Åstorp

Nyvångs gruvmuseum

Här kan du ta del av hur arbetet i Sveriges största kolgruva bedrevs samt hur ett helt nytt samhälle byggdes upp för ungefär hundra år sedan. Vi har mycket bildmaterial och en hel del museala föremål som gör det möjligt att göra sig en god föreställning om hur arbete och fritid förlöpte under förra seklet i Nyvång.

Translate »