Museum

Besöksmål inom Åstorps kommun

Perslunds hembygdsgård

Till Perslunds hembygdsgård hör det en fullt fungerande mölla. Möllan, eller väderkvarnen, är en så kallad Holländare med huv som kan vridas så att vingarna fångar upp vinden. Möllan byggdes 1879 i Höör i mellersta Skåne. Vid sekelskiftet köptes den så av möllardrängen Olof Andersson. Han rev möllan och återuppförde den vid norra utfarten i Åstorp. Där verkade den under olika ägare åren 1907-1966. I början av 1970-talet överlämnades möllan som gåva till Åstorps hembygdsförening, som rev den och återuppförde den i Perslund. Möllan är helt komplett med kvarnstenar, axlar och kugghjul av trä, vingar med segel och hissutrustning för mjölsäckar.

Translate »