Museum – Galleri

Besöksmål inom Åstorps kommun

Tomarps Kungsgård

Tomarps Kungsgård är en borg med anor från dansk medeltid som ligger i det vackra backlandskapet vid Rönneåns dalgång i nordvästra Skåne. Under renässansen utvecklades Tomarp till ett praktfullt privatslott med tinnar och torn, vallgrav och parterrträdgård. Godset blev kungsgård och boställe för befälhavaren vid Norra skånska kavalleriregementet, sedan Sverige övertagit Skåne under 1600-talet. I dag finns inga torn kvar, men den nyrenoverade borgen och parken utgör ändå en fantasieggande miljö med vittnesbörd från många olika epoker. Tomarps kungsgård är i dag konsthall med inriktning på svensk och internationell samtida konst.

Translate »