Kyrkor

Besöksmål inom Åstorps kommun

Kvidinge kyrka

Kyrkan, som rymmer 600 personer, uppfördes 1884–1886. Den ersatte en medeltida romansk absidkyrka från 1100-talet. Nuvarande kyrka är en korskyrka byggd i Nyromansk stil. Från föregående kyrka har man använt delar av tornet, byggt 1788–1790. Dessutom finns flera mindre torn på kyrkan. Vid bygget har man utgått från samma grundplan som Caroli kyrka i Malmö. Kyrkan består av långhus, tvärskepp och kor.  Invändigt har den renoverats 1926, 1966 och 2014. Renoveringen 2014 omfattade invändig ommålning, upprustning av ljuskronor och insättning av en ny ljudanläggning.

Translate »