Kyrkor

Besöksmål inom Åstorps kommun

Hyllinge kyrka

Kyrkan uppfördes i början av 1980-talet och invigdes 1 november 1981. Kyrkans arkitekt Wolfgang Huebner hade två förebilder till sina ritningar. Den ena förebilden var cistercienserklosters utformning och utsmyckning och den andra förebilden var skeppet som den kristna kyrkan kan liknas vid. Ingången är i väster, kyrksalen i norr och församlingssalen i öster. I mitten ligger en inbyggd gård, ett atrium, med pelargångar runtom. Kyrkorummet har bara två fönster som är högt placerade för att rikta blicken mot det himmelska. Invändigt kännetecknas kyrkan av sparsam färgsättning och utsmyckning.

Translate »