Kyrkor

Besöksmål inom Åstorps kommun

Västra Broby kyrka

Tidigare kyrka på platsen uppfördes i romansk stil någon gång vid slutet av 1100-talet eller i början av1200-talet. Enligt en redogörelse från år 1830 saknade kyrkan torn och var cirka 27 meter lång och 6 meter bred. Långhuset förlängdes vid något tillfälle. Sedan klockstapeln av trä hade förfallit uppfördes år 1839 ett kyrktorn nyklassicistisk stil. Medeltidskyrkan bedömdes vara bristfällig och revs. Nuvarande stenkyrka uppfördes åren 1880 – 1882. Kyrktornet från 1839 behölls.

Translate »