Kyrkor

Besöksmål inom Åstorps kommun

Björnekulla kyrka

den första kyrkan byggdes på medeltiden och hade ett långhus med kor i romansk stil med en avslutande absid. I slutet av 1400-talet byggdes ett vapenhus i söder och 1788 byggdes kyrkan ut i norr.
På 1800-talet växte dåvarande Björnekulla församling främst på grund av att järnvägen drogs genom församlingen och att den lilla byn Åstorp växte då man lade en station där. Detta gjorde att den gamla kyrkan blev för liten och man ville bygga en ny. År 1887 påbörjades byggandet av den nya kyrkan som stod klar 1889 och kunde invigas första advent Det är en korskyrka i tegel med putsad och kalkad fasad. Den är byggd i nygotisk stil med torn och tresidigt kor. Högst upp på det 53 meter höga tornet finns en kyrktupp. Från den gamla kyrkan kommer även triumfkrucifixet som finns vid koret. I koret finnstredelade glasmålningar utfört av Erik Olsson Halmstadgruppen

Translate »