Raviner och stenbrott

Besöksmål inom Åstorps kommun

Hålebäcksravinen

Söderåsens norra sluttning är täckt med lövskog, från urskogsliknande ädellövskog till hedbokskog. Hålebäck är ett mycket spännande område med fantastisk utsikt över ravinen, vars mark aldrig har brukats sedan dess uppkomst för ca 150 miljoner år sedan. Här finner du även kärr, fågelsjö, hagmark och ett tjugotal gravhögar.

Translate »