Raviner och stenbrott

Besöksmål inom Åstorps kommun

Körslättsravinen

Körslättsravinen ett av Skånes högsta vattenfall och en vildmark i miniatyr

Strax söder om Körslätts gård på Söderåsens nordvästra sluttning gömmer sig i bokskogen en hemlighet, en djup ravin som skapats av Körslättsbäcken. I den drygt 500 m långa ravinen kastar sig bäcken också utför ett av Skånes högsta vattenfall. Vintertid kan fallet frysa till imponerande draperier av is. Ravinen är biotopskyddad.   Namnet Tjurslet finns dokumenterat i början av 1500-talet och antyder att här tjudrade man kreaturen.

Translate »