Naturreservat, naturfenomen och utsiktspunkter

Besöksmål inom Åstorps kommun

Kvidinge grustäktsområde

Kvidingefältet har bildats i samband med inlandsisensens avsmältning. Avlagringen är ett delta som bildats i en havsvik när isälvar rann ut i havet. Isälvmaterialet har sorterats i olika kornstorlekar vilket gör det gynnsamt för brytning. Inom området har gjorts många arkeologiska undersökningar och här finns spår efter boplatser från bronsålder, järnålder, vikingatiden och medeltiden.

Translate »