Raviner och stenbrott

Besöksmål inom Åstorps kommun

Hördalsravinen

Utmed gränsen till Klippans kommun i öster ligger Hörsdalsravinen. I söder rinner körslättsbäcken som vid Dymöllan rinner ihop med Klövabäcken. I norr har Körslättsbäcken eroderat ut en ravin med ganska branta dalsidor som är skogbeväxta. Längre söderut övergår den skogsklädda ravinen till en flackare dalgång med bete i branterna. Utmed bäcken går en stig i en ganska smal dalbotten.

Translate »