Raviner och stenbrott

Besöksmål inom Åstorps kommun

Kärrebergaravinen

Den nordligaste sprickdalen i kommunen ligger väster om Kärreberga by. Den är liten med uppvisar flera geologiskt intressanta formationer som rasbranter, vittringskullar och snönisch. I ravinens botten rinner en bäck.

Translate »