Raviner och stenbrott

Besöksmål inom Åstorps kommun

Klöva Hallar ravinen

Klöva hallar är en sprickdal som skär tre kilometer in i Söderåsens nordsluttning. Ravinen har eroderats fram i urberget genom frostsprängning, vatten och inlandsisar vilket de många rasbranterna vittnar om. Den branta sprickdalen är omgiven av höga platåer och i dalens botten porlar Klövabäcken. Klövabäcken är utpekad som nationellt värdefull, inte bara för sitt rena vatten och sin unika bäcköring. Här lever också elritsa och bäcknejonöga. I den 75 meter djupa ravinen råder ett klimat som gör att man kan hitta insekter som normalt lever i fjälltrakterna. Ravinen är omgiven av lummiga lövskogar. Grillplats och vindskydd intill Skåneleden Ås till Ås.

Translate »